ENTER

O przedszkolu

Przedszkole Dziecięca Planeta w Łomiankach to Europejskie Przedszkole Niepubliczne, które zapewnia profesjonalną opiekę, wychowanie i edukację. Wspomagamy rozwój Dziecka poprzez zabawę w przyjaznej dla niego atmosferze.

Przedszkole jest początkiem drogi edukacyjnej Dziecka dlatego tak ważne jest, aby miejsce to kojarzyło mu się z zabawą, radością, odpowiednio kształtowało istotne cechy jego charakteru, pobudzało wyobraźnię, twórcze myślenie oraz odpowiednio przygotowało je do rozpoczęcia edukacji szkolnej.

Nasze zalety

Naszą misją jest indywidualne podejście do Dziecka, odkrywanie jego zdolności i zainteresowań, a także wczesne zauważenie i wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości rozwojowych.

Dla wygody Rodziców zapewniamy:

 • Długie godziny otwarcia

  Nasze Przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-18:00

 • Podgląd internetowy sal

  Niejawny monitoring umożliwiający Rodzicom obserwowanie Dziecka w ciągu dnia

 • Miejsca parkingowe

  Własny parking usytuowany bezpośrednio przy budynku Przedszkola

Oferta przedszkola w Łomiankach

Przedszkole Dziecięca Planeta w Łomiankach jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-18.00. W tym czasie Dzieci są pod opieką wykwalifikowanej i doświadczonej kadry - nauczycieli wychowawców będących absolwentami studiów o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Z naszym Przedszkolem współpracuje wielu specjalistów, którzy wraz z kadrą pedagogiczną czuwają nad zdrowym i harmonijnym rozwojem Dzieci (logopeda, psycholog, dietetyk oraz pedagog specjalny), nad ich nauką oraz kształtowaniem pasji (specjaliści nauki języka angielskiego, osoby prowadzące zajęcia dodatkowe).

Dydaktyka

Program dydaktyczno-wychowawczy realizowany w Dziecięcej Planecie jest zgodny z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zajęcia dydaktyczne

Poza podstawowymi zajęciami dydaktycznymi, oferujemy również bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Na chwilę obecną proponujemy następujące aktywności: judo, tańce, gimnastyka korekcyjna, LEGO robotyka, balet oraz nauka gry na pianinie. Oferta ta jest modyfikowana w każdym roku przedszkolnym, w zależności od potrzeb Dzieci i oczekiwań Rodziców.

Cotygodniowe atrakcje

W Dziecięcej Planecie oprócz stałych, wpisanych do programu zajęć organizujemy również cotygodniowe atrakcje takie jak, np.: wycieczki, teatrzyki, koncerty muzyczne, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, bale tematyczne, zajęcia bajkoterapii i florystyki, imprezy okolicznościowe z udziałem Rodziców, itp.

Posiłki w przedszkolu

W naszym Przedszkolu posiłki nie są limitowane. Dzieci są zachęcane, a nie zmuszane do próbowania potraw. Podczas posiłków uczą się kulturalnego zachowywania przy stole, używania kubeczków, serwetek oraz doskonalą umiejętności posługiwanie się sztućcami.

 • 9:00

  Śniadanie

 • 12:30

  Obiad

 • 14:30

  Pierwszy podwieczorek

 • 16:30

  Drugi Podwieczorek

Dla Dzieci z alergiami pokarmowymi przygotowujemy indywidualnie dostosowane diety.

Kontakt

Dziecięca Planeta